Vedenie spoločnosti

Ing. Daniel Kudelás
0950 824 012
daniel.kudelas@liberoreality.skObchodné zastúpenie

Poprad
Martin Pichnarčík
0948 284 399
pichnarcik.martin@liberoreality.sk


Matúš Javorský
0944 676 871
javorsky@liberoreality.sk


Ing. Ivan Kráľ
0911 177 877
kral@liberoreality.sk

Michalovce
Ing. Daniel Kudelás
0950 824 012
daniel.kudelas@liberoreality.sk


Maroš Čuhanič
0950 223 240
cuhanic.maros@liberoreality.sk

Dubnica nad Váhom
Ing. Anna Záletová
0910 858 868
zaletova.anna@liberoreality.sk

Prešov
Peter Kočiš
0917 328 749
kocis@liberoreality.sk

Banská Bystrica
Ing. Mária Sedláčková
0908 901 748
bb@liberoreality.sk

Martin
Jozef Lucky
0915 435 042
lucky.jozef@liberoreality.sk

Nové Zámky
Irena Justyáková
0901 922 605
nz@liberoslovakia.sk

Komárno
Robo Korim
0948 373 050
korim@liberoslovakia.sk